Luchtvaartkeuring2020-03-10T15:02:12+00:00

Luchtvaartkeuring

Wat dient u mee te nemen naar het spreekuur?

  • Medische verklaring (medical) (niet voor eerste keuring)
  • Flight License (brevet) (niet voor eerste keuring)
  • Brilrecept en bril / contactlenzen (indien van toepassing) *
  • Medicatie (indien van toepassing)
  • Geldig paspoort of ID NB een rijbewijs is niet geldig als ID

*Indien u contactlenzen draagt op de dag van de keuring, gelieve lenzenvloeistof en een reservebril mee te nemen naar de keuring.

Tarieven

Basiskeuring (inclusief BTW) 2020

€ 150,-  Klasse 1 herhalingskeuring
€ 175,- Klasse 2 initiële keuring (excl. kosten optometrist)
€ 140,- Klasse 2 herhalingskeuring
€ 135,- LAPL / Drone initiële keuring
€ 110,- LAPL / Drone herhalingskeuring

Bijkomende kosten bij herhalingskeuring (incl. BTW)

€ 35,- ECG
€ 35,- Audiogram

Andere kosten

  • € 25,- Doorsturen medisch dossier naar de betreffende licensing authority.
  • € 95,- per uur voor (onvoorziene) andere kosten, of andere administratieve verzoeken
  • € 25,- Heruitgave medisch certificaat bij diefstal, beschadiging of verlies.

Externe kosten

In het geval van niet tijdige afzeggingen voor het spreekuur, hierbij wordt 48 uur aangehouden, kan het volledige tarief in rekening gebracht worden.

Alle noodzakelijke externe kosten zoals de kosten voor specialisten, optometrie, laboratoriumbepalingen, Il&T, etc., zijn steeds voor eigen rekening van de keurling, tenzij anders is overeengekomen.

Betalingen geschieden achteraf. Gelieve na ontvangst van uw medische verklaring of beslissing het geld over te maken op: Medata BV rek.nr. NL91 INGB 0008 0839 14

Maak nu een afspraak!

06-51382525 (voicemail s.v.p. inspreken)

mvanscheepen@medata.nl