Arbodienstverlening

Medata B.V. is dagelijks actief voor het verlenen van dienstverlening richting het bedrijfsleven. Uiteraard betreft dit onder meer het begeleiden van zieke medewerkers en/of een claimbeoordeling. Maar ook het geven van organisatieadvies, advies over het terugdringen van verzuim, uitvoeren van second opinion’s en het verrichten van preventief medisch onderzoek (PMO) behoren tot het standaardaanbod.

Tot de grotere opdrachtgevers van ons bedrijf behoren op dit moment onder meer UWV en Direct Arbo BV.

De arbodienstverlening (spreekuur) vindt plaats te Rotterdam in onderling overleg.

Er wordt voor de medische dienstverlening gewerkt op een verrichtingenbasis. Ook spoedaanvragen (-consulten) kunnen in behandeling worden genomen. Zie onder meer ook www.spoedspreekuur.nl. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.